Střediskové dokumenty:

Upozornění:

– Jednotlivé dokumenty jsou děleny na veřejné a privátní.
– Veřejné dokumenty jsou přístupné všem, k privátním se musíte přihlásit. K přihlášení je používán váš Eldoráďácký účet.

Zápisy z Rady střediska:
01.06.2021 Přijaté nařízení ohledně uvolňování dobrovolníků na letní tábory privátní sekce, bude vyžadováno přihlášení