Táborové dokumenty:

Upozornění:

– Jednotlivé dokumenty jsou děleny na veřejné a privátní.
– Veřejné dokumenty jsou přístupné všem, k privátním se musíte přihlásit. K přihlášení je používán váš Eldoráďácký účet.

Určeno pro vedoucí:
01.06.2021 Žádost o pracovní volno na letní tábory střediska Náchod privátní sekce, bude vyžadováno přihlášení
07.06.2021 Pravidla pro konání letních táborů 2021 veřejná sekce, nahlížet může kdokoliv